Panoramy
28 października wspominamy: św. Apostołów Szymona i Judę Tadeusza
Święty Szymon Apostoł Ewangelie wymieniają św. Szymona w ścisłym gronie uczniów Pana Jezusa.  Mateusz i Marek dają mu przydomek Kananejczyk (Mt 10, 4; Mk 3, 18). Dlatego niektórzy Ojcowie Kościoła przypuszczali, że pochodził on z Kany Galilejskiej i był panem młodym, na którego weselu Chrystus Pan uczynił pierwszy cud. Współczesna egzegeza dopatruje się jednak w słowie Kananejczyk raczej znaczenia "gorliwy", gdyż tak je również można tłumaczyć. Łukasz wprost daje Szymonowi przydomek Zelotes, czyli gorliwy (Łk 6, 15). Specjalne podkreślenie w gronie Apostołów, że Szymon był gorliwy, może oznaczać, że faktycznie wyróżniał się wśród nich prawością i surowością w zachowywaniu prawa mojżeszowego i zwyczajów narodu.
Szymon Kananejczyk jest we wszystkich czterech katalogach Apostołów wymieniany zawsze obok św. Jakuba i św. Judy Tadeusza, "braci" (stryjecznych albo ciotecznych) Chrystusa, czyli Jego kuzynów (Mt 10, 4; Mk 3, 18; Łk 6, 15; Dz 1, 13). Czy był nim także i Szymon? Według Ewangelii św. Mateusza wydaje się to być pewnym (Mt 13, 55). Także i w tradycji chrześcijańskiej mamy nikłe wiadomości o Szymonie. Miał być bratem Apostołów: Jakuba Młodszego i Judy Tadeusza. Będąc krewnym Pana Jezusa, miał według innych zasiąść na stolicy jerozolimskiej po Jakubie Starszym i Jakubie Młodszym jako trzeci biskup i tam ponieść śmierć za cesarza Trajana, kiedy miał już ponad sto lat.
Są jednak pisarze, którzy twierdzą, że Szymon Apostoł nie był krewnym Jezusa i jest osobą zupełnie inną od Szymona, biskupa Jerozolimy, który poniósł śmierć męczeńską za panowania cesarza Trajana. Powołują się oni na to, że tradycja łączy go ze św. Judą Tadeuszem tylko dlatego, jakoby miał z nim głosić Ewangelię nad Morzem Czerwonym i w Babilonii, a nawet w Egipcie - i poza Palestyną razem z nim miał ponieść śmierć. Według tej tradycji obchodzi się ich święto tego samego dnia.
O przecięciu Szymona piłą na pół, jak głosi legenda (a nawet - piłą drewnianą), dowiadujemy się z jego średniowiecznych żywotów. Ciało św. Szymona, według świadectwa mnicha Epifaniusza (w. IX), miało znajdować się w Nicopolis (północna Bułgaria), w kościele wystawionym ku czci Apostoła. W kaplicy świętych Szymona i Judy w bazylice św. Piotra, która obecnie jest także kaplicą Najświętszego Sakramentu, mają znajdować się relikwie obu Apostołów. Część relikwii ma posiadać również katedra w Tuluzie. Św. Szymon jest patronem diecezji siedleckiej oraz farbiarzy, garncarzy, grabarzy i spawaczy.
Święty Juda Tadeusz, Apostoł
O życiu św. Judy nie wiemy prawie nic. Miał przydomek Tadeusz, czyli "Odważny" (Mt 10, 3; Mk 3, 18). Był bratem św. Jakuba Młodszego, Apostoła (Mt 13, 55), dlatego bywa nazywany również Judą Jakubowym (Łk 6, 16; Dz 1, 13). Nie wiemy, dlaczego Orygenes, a za nim inni pisarze kościelni nazywają Judę Tadeusza także przydomkiem Lebbeusz. Mogłoby to mieć jakiś związek z sercem (hebrajski wyraz leb znaczy tyle, co serce) albo wywodzić się od pewnego wzgórza w Galilei, które miało nazwę Lebba. Był jednym z krewnych Jezusa. Prawdopodobnie jego matką była Maria Kleofasowa, o której wspominają Ewangelie.
Imię Judy umieszczone na dalszym miejscu w katalogu Apostołów sugeruje jego późniejsze wejście do grona uczniów. To on przy Ostatniej Wieczerzy zapytał Jezusa: "Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?"
Juda jest autorem jednego z listów Nowego Testamentu. Sam w nim nazywa siebie bratem Jakuba (Jud 1). Z listu wynika, że prawdopodobnie był człowiekiem wykształconym. List ten napisał przed rokiem 67, gdyż zapożycza od niego pewne fragmenty i słowa nawet św. Piotr. Po Zesłaniu Ducha Świętego Juda głosił Ewangelię w Palestynie, Syrii, Egipcie i Mezopotamii; niektóre z wędrówek misyjnych odbył razem ze św. Szymonem. Część tradycji podaje, że razem ponieśli śmierć męczeńską. Inne mówią, że Szymon został zabity w Jerozolimie, a Juda Tadeusz prawdopodobnie w Libanie lub w Persji.
Hegezyp, który żył w wieku II, pisał, że Juda był żonaty, kiedy wstąpił do grona Apostołów. Dlatego podejrzliwy na punkcie władzy cesarz Domicjan kazał wezwać do Rzymu wnuków św. Judy w obawie, aby oni - jako "krewni" Jezusa - nie chcieli kiedyś sięgnąć także po jego cesarską władzę. Kiedy jednak ujrzał ich i przekonał się, że są to ludzie prości, odesłał ich do domu.
Kult św. Judy Tadeusza jest szczególnie żywy od XVIII w. w Austrii i w Polsce. Bardzo popularne jest w tych krajach nabożeństwo do św. Judy jako patrona od spraw beznadziejnych. Z tego powodu w wielu kościołach odbywają się specjalne nabożeństwa ku jego czci, połączone z odczytaniem próśb i podziękowań. Czczone są także jego obrazy. Jest patronem diecezji siedleckiej i Magdeburga. Jest także patronem szpitali i personelu medycznego.
 
Kurów pamięta o Sybirakach.

  
   19 października 2014 roku społeczeństwo Kurowa uczciło 70 rocznicę wywózki grupy osób z Kurowa i okolic - walczących w czasie wojny w szeregach AK i BCh - do sowieckich łagrów, poprzez odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Uroczystość została zorganizowana z inicjatywy rodzin Sybiraków z Panią Teresą Rukasz na czele, przy aprobacie i pomocy ks. proboszcza Wiesława Cieszko.

    Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. koncelebrowaną przez ks. proboszcza Wiesława Cieszko oraz ks. kanonika Zbigniewa Sykuta. Ks. proboszcz powitał władze samorządowe w osobach Pana Wójta Stanisława Wójcickiego, Pana Przewodniczącego Władysława Chabrosa oraz Pani Sekretarz Barbary Nowackiej. Przed prezbiterium miejsca zajęły poczty sztandarowe Związku Sybiraków z Puław, BCh, OSP Kurów i Płonki, Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Kurowie. O oprawę muzyczną sumy zadbały Gminna Orkiestra Dęta oraz Chór Gminy Kurów. Miejsca w ławkach zajeły rodziny wspominanych Sybiraków.
    Szczególnym gościem uroczystości był jedyny żyjący uczestnik tamtych wydarzeń - Pan Jan Koziej.
    W homilii ks. proboszcz mówił o tamtych tragicznych czasach, o codziennym strachu, głodzie ale i wielkiej woli przetrwania. Obszernie nawiązał do wspominanej tego dnia postaci bł. ks. Jerzego Popiełuszki - kapelana robotników, a zamordowanego w 1984 roku przez SB - niechlubną kontynuatorkę sowieckiego reżimu. Tak więc ta sama komunistyczna ideologia pozbawiała życia zarównio ks. Jerzego jak i pochodzących z Kurowa Sybiraków.
    Po zakonczeniu Mszy św. uroczystości były kontynuowane na zewnątrz. Po odegraniu hymnu, kilka zdań na temat projektu pamiątkowej tablicy  powiedziała Pani Teresa Rukasz. Tablicę odsłonił Pan Jan Koziej. Uroczystego poświęcenia dokonał ks. proboszcz Wiesław Cieszko. Następnie ponownie zabrał głos Pan Jan Koziej, przybliżając obecnym codzienne życie więźniów w sowieckich łagrach. Pan Wójt Stanisław Wójcicki przybliżył sylwetki postaci, których nazwiska znalazły się na pamiątkowej tablicy. Dzięki uprzejmości Pana Dyrektora Włodzimierza Żurkowskiego, mogliśmy wysłuchać krótkiego programu w wykonaniu uczennic Gimnazjum w Kurowie.
Na zakończenie uroczystości Gminna Orkiestra Dęta zagrała wiązankę pieśni partyzanckich.             
Rozeszliśmy się do domów z poczuciem wielkiej satysfakcji iż ocalona została dla następnych pokoleń tragiczna prawda, przez lata ukrywana przez komunistyczny reżim.
Zdjęcia poniżej:
Więcej…
 
Wotum dziękczynne

Darem naszych serc dla Boga w Trójcy Św. Jedynego i Matki Najświętszej było złożenie 11 października 2014, w wigilię Dnia Papieskiego, wotum dziękczynnego za kanonizację Św. Jana Pawła II w Polskiej Częstochowie w Doleystown, Pensylwania ryngrafu od wspólnoty Parafii i Gminy Kurów.
 
Muzyczna pocztówka z Filadelfii, USA - "Przez mękę trzeba iść"


Pieśń "Przez mękę trzeba iść"wykonuje Pan Andrzej Michalik w swoim domu w Filadelfii.
 
Katedra pw. Św. Patryka w Nowym Jorku
 
Segregacja śmieci.
Dziękujemy Panu Zbigniewowi Adamczykowi, właścicielowi Pracowni Plastycznej za nieodpłatne wykonanie poniższych tablic informacyjnych na cmentarz grzebalny.

Wkrótce na boksach na cmentarzu grzebalnym pojawią się tabliczki (jak obok) informujące o segregacji śmieci.
Pozwoli to na obniżenie kosztów ich wywozu.
Prosimy o stosowanie się do zaleceń.
 
Koronka do Bożego Miłosierdzia na Nowym Rynku. 28 września 2014. 
 
Msza św. na cmentarzu 28 września 2014


IMAG0005.JPGIMAG0006.JPGIMAG0007.JPGIMAG0008.JPG
 
Pielgrzymka do Wilna.


26 września 2014 podczas Mszy św. o godz. 4.30 pożegnaliśmy pielgrzymów udających się do Wilna i Kowna. Liczba osób z naszej Parafii - 16.

POŻEGNANIE

DSC08403.JPGDSC08404.JPGDSC08406.JPGDSC08407.JPG

Zdjęcia z kolejnych dni pielgrzymki poniżej.
Więcej…
 
Schola "Kościelne Nutki" live .

Zapraszamy serdecznie do wysłuchania nagrań scholi "Kościelne Nutki".
Pozostałe filmy  dostęne na kanale      
 
nowe nagrania:

 

Liturgia Słowa na dziś

Webcam

Polecane strony