Panoramy
Adwent
Adwent (z łac. adventus - przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym.
Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);
2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.
Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej obydwu części jest czytanie księgi proroka Izajasza. Czytanie to obrazuje tęsknotę za wyczekiwanym Mesjaszem.
Więcej…
 
Zapraszamy na roraty o 7.00

Roraty to Msza święta odprawiana ku czci Maryi, którą symbolizuje postawiona w pobliżu ołtarza biała świeca z niebieską wstążką. Nazwa Mszy świętej roratniej pochodzi od łacińskich słów introitu „rorate cæli desuper" („spuśćcie rosę niebiosa"). Roraty odprawiane są przez cały Adwent w dniach powszednich. Zgodnie z tradycją roraty to Msza św. odprawiana rano.


Roraty na stałe wpisały się w polską tradycję. Źródła podają, że odprawiano je już w XIII w. Na nasz grunt zaszczepiła je prawdopodobnie bł. Kinga z Węgier. W roratach brali udział wszyscy, bez względu na stan, z którego się wywodzili. Uczestniczyli w nich także królowie i ich rodziny. Na poranne adwentowe Msze św. udawali się m.in. Zygmunt Stary, Zygmunt August, królowa Bona, Anna Jagiellonka i Marysieńka Sobieska. Z książki wydanej w 1739 r. dowiadujemy się, iż przed rozpoczęciem rorat zapalone świece przynosili do ołtarza przedstawiciele wszystkich siedmiu stanów, a więc król, prymas, senator, szlachcic, żołnierz, kupiec i kmieć. Wręczali je kapłanowi, mówiąc: „Jestem gotowy na sąd Boży”. Obrzęd przypominał, że Adwent jest oczekiwaniem także na ostateczne przyjście Jezusa.

 
Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2015

Dzięki aprobacie ks. proboszcza Wiesława Cieszko, ogólnopolska akcja charytatywna POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ odbywała się w niedziele 29 listopada również  przy Kościele Parafialnym w Kurowie

20151129_091643.jpg20151129_102547.jpg20151129_111905.jpg20151129_111950.jpg20151129_112627.jpg20151129_112753.jpg

 
Rozpoczynamy roznoszenie opłatków.

W niedzielę 29 listopada 2015 radni naszej Parafii pobrali poświęcone opłatki, które już od poniedziałku będą roznoszone do  domów.
 
Wycinka drzew wokół Kościoła parafialnego
Po uzyskaniu niezbędnych opinii i pozwoleń, w czwartek 12 listopada rozpoczęliśmy wycinkę chorych drzew wokół Kościoła parafialnego. W/w drzewa powodowały zagrożenie dla znajdujacych się w pobliżu osób, dla linii napowietrznej oraz pojazdów jeżdżacych ul. Żabią. Koszt wycinki drzew - 5000 zł.

Powyższe zdjęcie wyciętego  klonu od strony plebanii całkowicie potwierdziło wcześniejsze obawy.

Poniżej fragmenty uzasadnienia decyzji Konserwatora Zabytków:

 
Święto Niepodległości - 11 listopada 2015.

11 listopada 2015 mieszkańcy Gminy Kurów uczcili 97 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów przy figurze na ul. Lubelskiej.O godzinie 12.00 w Kościele parafialnym uroczystą Mszę św. w intencji Ojczyzny odprawił i homilię wygłosił ks. proboszcz Wiesław Cieszko. Przed prezbiterium zajęły miejsca poczty sztandarowe obydwu szkół z Kurowa oraz OSP z Kurowa, Płonek i Kłody. Wszystkich obecnych, na czele z władzami samorządowymi, powitał ks. proboszcz. O oprawę muzyczną zadbała Gminna Orkiestra Dęta. W homilii ks. proboszcz wiele mówił o kultywowaniu tradycji niepodległościowej, która przejawiała się w naszej lokalnej społeczności na wiele sposobów.

Po zakończeniu Mszy św. uroczystości były kontynuowane w GOK.

Więcej…
 
Renowacja nagrobka St. Zbąskiego

W piątek 6 listopada przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie pozytywnie zaopiniował prace wykonane w I etapie renowacji nagrobka (dotychczasowy koszt prac - 66 tys. zł). Był to warunek otrzymania przez naszą Parafię dofinansowania w wysokości 16 tys. zł. Kolejny etap rozpocznie się już w przyszłym roku.We wtorek 21 lipca rozpoczęto długo oczekiwaną renowację nagrobka St. Zbąskiego znajdującego się w prawej nawie kościoła parafialnego.

Zespół konserwatorów rozpoczął pracę od usuwania warstw farby, którą unikatowy XVI wieczny zabytek został kiedyś kilkakrotnie pokryty. Inwestycja została przewidziana na okres 2 lat. Jej koszt to 108 tys. zł. Termin przeprowadzenia renowacji jest wymuszony planowaną inwestycją ogrzewania podłogowego. Po położeniu instalacji grzewczej zabezpieczenie nagrobka od dołu nie byłoby już możliwe.
Równocześnie prowadzone są badania stanu wszystkich ołtarzy oraz murów.
Wiecej informacji o nagrobku można przeczytać w artykula Pana Jana Michalika w zakładce "Minione wydarzenia".


20151106_095128.jpgDSC09741.JPGDSC09742.JPGDSC09744.JPGDSC09788.JPG
 
Kwesta 2015

Punktualnie o godzinie 8.00 w Uroczystość Wszystkich Świętych rozpoczęliśmy tegoroczną kwestę na cmentarzu grzebalnym. W przedsięwzięcie zorganizowane przez Radę Duszpasterską było zaangażowanych około 50 kwestujących osób. Zebrane ofiary bedą tradycyjnie wykorzystane na utrzymanie nekropolii oraz renowację parafialnych zabytków. Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom i ofiarodawcom.

20151101_080732.jpg20151101_083016.jpg20151101_090847.jpg20151101_090848.jpg20151101_092734.jpg20151101_095425.jpg20151101_100125.jpg20151101_112504.jpg20151101_120340.jpg20151101_132742.jpg
Więcej…
 
Orkiestra Dęta Gminy Kurów 1 listopada 2015

Ks. proboszcz Wiesław Cieszko oraz Rada Duszpasterska serdecznie dziękują Orkiestrze Dętej z Kurowa za tradycyjne już uświetnienie   procesji na cmentarz grzebalny podczas Uroczystości Wszystkich Świętych.

DSC_0144.JPGDSC_0145.JPGDSC_0155.JPGDSC_0156.JPGDSC_0157.JPGDSC_0158.JPGDSC_0159.JPGDSC_0160.JPGDSC_0162.JPGDSC_0163.JPGDSC_0164.JPGDSC_0165.JPG

 
Schola "Kościelne Nutki" live .

Zapraszamy serdecznie do wysłuchania nagrań scholi "Kościelne Nutki".
Pozostałe filmy  dostęne na kanale

nowe nagrania:

 

Liturgia Słowa na dziś

Webcam

Polecane strony