Panoramy
Życzenia Wielkanocne

Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny
i wiarą w sens życia
Pogdy w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego święconego w gronie najbliższych osób,
wszystkim Parafianom - tym na miejscu oraz tym,
których los rzucił poza granice naszego kraju -
  życzą
Duszpasterze oraz Rada Parafialna.
 
Wielka Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Słowa Ewangelii według św. Jana

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: "Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono".

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.
 
Triduum Paschalne.

 

     Rozpoczynamy uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego będziemy wspominać mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

 

  

Wielki Czwartek

  
     W Wielki Czwartek liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa służebnego. Wielki Czwartek jest szczególnym świętem kapłanów. Jeszcze przed wieczornym rozpoczęciem Triduum Paschalnego rankiem ma miejsce szczególna Msza św. We wszystkich kościołach katedralnych biskup diecezjalny wraz z kapłanami (nierzadko z całej diecezji)odprawia Mszę św. Krzyżma. Podczas niej biskup święci oleje (chorych i krzyżmo), które przez cały rok służą przy udzielaniu sakramentów chrztu, święceń kapłańskich, namaszczenia chorych. Kapłani koncelebrujący ze swoim biskupem odnawiają przyrzeczenia kapłańskie. Msza Krzyżma jest wyrazem jedności i wspólnoty duchowieństwa diecezji.     Wieczorem w kościołach parafialnych i zakonnych Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Triduum Paschalne. Przed rozpoczęciem liturgii opróżnia się tabernakulum, w którym przez cały rok przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Odtąd aż do Nocy Zmartwychwstania pozostaje ono puste.
     Msza św. ma charakter bardzo uroczysty. Jest dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa służebnego. Ostania Wieczerza, którą Jezus spożywał z apostołami, była tradycyjną ucztą paschalną, przypominającą wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej. Wszystkie gesty i słowa Jezusa, błogosławieństwo chleba i wina nawiązują do żydowskiej tradycji.
    Jednak Chrystus nadał tej uczcie nowy sens. Mówiąc, że poświęcony chleb jest Jego Ciałem, a wino Krwią, ustanowił Eucharystię. Równocześnie, nakazał apostołom: "To czyńcie na Moją pamiątkę". 

     W liturgii podczas śpiewu hymnu "Chwała na wysokości Bogu", którego nie było przez cały Wielki Post, biją dzwony. Po homilii ma miejsce obrzęd umywania nóg. Główny celebrans, przeważnie jest to przełożony wspólnoty (biskup, proboszcz, przeor), umywa i całuje stopy dwunastu mężczyznom. Przypomina to gest Chrystusa i wyraża prawdę, że Kościół, tak jak Chrystus, jest nie po to, żeby mu służono, lecz aby służyć.

    Po Mszy św. rusza procesja do tzw. ciemnicy. Tam rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu. Wymownym znakiem odejścia Jezusa, który po Ostatniej Wieczerzy został pojmany, jest ogołocenie centralnego miejsca świątyni, czyli ołtarza. Aż do Wigilii Paschalnej ołtarz pozostaje bez obrusa, świec i wszelkich ozdób.

 

Wielki Piątek

   Wielki Piątek to dzień Krzyża. Po południu odprawiana jest niepowtarzalna wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej. Celebrans i asysta wchodzą w ciszy. Przed ołtarzem przez chwilę leżą krzyżem, a po modlitwie wstępnej czytane jest proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Następnie czyta się lub śpiewa, zwykle z podziałem na role, opis Męki Pańskiej według św. Jana.


    Po homilii w bardzo uroczystej modlitwie wstawienniczej Kościół poleca Bogu siebie i cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa: aby wszyscy byli zbawieni.

      Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż wnosi się przed ołtarz. Celebrans stopniowo odsłania ramiona Krzyża i śpiewa trzykrotnie: "Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata", na co wierni odpowiadają: "Pójdźmy z pokłonem".

   Po liturgii Krzyż zostaje w widocznym i dostępnym miejscu, tak by każdy wierny mógł go adorować. Jest on aż do Wigilii Paschalnej najważniejszym punktem w kościele. Przyklęka się przed nim, tak, jak normalnie przyklęka się przed Najświętszym Sakramentem. Po adoracji Krzyża z ciemnicy przynosi się Najświętszy Sakrament i wiernym udziela się Komunii.

Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku jest procesja do Grobu Pańskiego. Na ołtarzu umieszczonym przy Grobie lub na specjalnym tronie wystawia się Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem - symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa.   
 

DSC07934.JPGDSC07935.JPGDSC07939.JPGDSC07941.JPGDSC07942.JPGDSC07944.JPG

Wielka Sobota

    Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Dla uczniów Jezusa był to dzień największej próby. Apostołowie rozpierzchli się po śmierci Jezusa, a jedyną osobą, która wytrwała w wierze, była Bogurodzica. Dlatego też każda sobota jest w Kościele dniem maryjnym.
     Po śmierci krzyżowej i złożeniu do grobu wspomina się zstąpienie Jezusa do otchłani. Wiele starożytnych tekstów opisuje Chrystusa, który "budzi" ze snu śmierci do nowego życia Adama i Ewę, którzy wraz z całym rodzajem ludzkim przebywali w Szeolu.

brzozowagac2014.JPGDSC07945.JPGDSC07946.JPGDSC07947.JPGDSC07948.JPGDSC07949.JPGDSC07950.JPGjozefow2014.JPGkloda2014.JPGplonki2014.JPGszumow2014.JPGwolka20104.JPGwygoda2014.JPG

    Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych: chleba - na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięsa - na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajek, które symbolizują nowe życie.

 
 
10 lecie Misterium Męki Pańskiej w Świerszczowie
W Niedzielę Palmową 13 kwietnia 2014 r., z okazji 10 lecia wystawiania Misterium Męki Pańskiej w Parafii p.w. Św. Bazylego w Świerszczowie, grupa naszych Parafian wraz ze Scholą "Kościelne Nutki" pod opieką ks. proboszcza Wiesława Cieszko, uczestniczyła w jubileuszowym spektaklu. To niezwykłe, plenerowe wydarzenie, dzięki niemalże autentycznemu wcieleniu się miejscowych aktorów w odgrywane postacie oraz bogatej scenografii przeżyliśmy bardzo głęboko. Po spektaklu zostaliśmy niezwykle serdecznie przyjęci i ugoszczeni przez miejscowego ks. proboszcza Marka Jaworskiego (naszego krajana) i jego Parafian, za co serdecznie Im dziękujemy. Dowiedzieliśmy się również, że pierwsze Misterium w Świerszczowie było zainicjowane przez naszego ks. proboszcza.


DSCF9202.JPGDSCF9223.JPGDSCF9230.JPGDSCF9231.JPGDSCF9235.JPGDSCF9244.JPGDSCF9254.JPGDSCF9257.JPGDSCF9261.JPGDSCF9265.JPGDSCF9267.JPGDSCF9299.JPGDSCF9306.JPGDSCF9308.JPGDSCF9309.JPGDSCF9314.JPGDSCF9315.JPGDSCF9318.JPG

Więcej…
 
Droga Krzyżowa ulicami Kurowa 2014

Więcej…
 
Podziękowanie
Serdzecznie dziękujemy Panu Krzysztofowi Szeleźniakowi (właścicielowi firmy wynajmującej autokary i busy) za nieodpłatne użyczenie autokaru dla pielgrzymów, uczestników Misterium Męki Pańskiej w Świerszczowie. Zebrane ofiary Pan Szeleźniak przeznaczył na nową bramę cmentarną.
 
Tablica do wieszania klepsydr

Obok głównej bramy cmentarnej zawisła tablica przeznaczona do wieszania klepsydr.
 
Remont bramy głównej na cmentarzu
19 września 2013: rozpoczęto długo oczekiwany remont bramy głównej na cmentarzu grzebalnym. Prace rozpoczęto od oddzielenia i zabezpieczenia elementów ozdobnych z górnej części bramy. Pozostałe kolumny zostały zburzone. Brama zostanie odtworzona w oryginalnym kształcie.
24 września 2013:
po uporządkowaniu terenu wykonano wykop pod ławę fundamentową.
25 września 2013:
wykonano zbrojenie oraz zalano ławę fundamentową betonem wysokiej jakości. Przeprowadzono konsultacje z wykonawcą metalowych skrzydeł bramy.
27 września 2013:
uporządkowanie terenu. Front robót gotowy do rekonstrukcji bramy. Prace przebiegają sprawnie, zgodnie z przyjętym harmonogramem.
30 września 2013: rozpoczęto rekonstrukcję części naziemnej bramy.
09 października 2013: trwa rekonstrukcja ozdobnych elementów bramy.
16 października 2013: zakończono kolejny etap prac. Za kilka dni wykonawca rozpocznie odtwarzanie elementów z łukami.
31 października 2013: widoczne szalunki do zbrojenia i wylewania łuków.
6 listopada 2013: "wylano " betonem o specjalnych parametrach łuki furt bocznych.
9 listopada 2013: zdjęcie szlunków z łuków furt bocznych.
14 listopada 2013: odtworzone kolejne elementy ozdobne na bocznych słupach.
20 listopada 2013: przygotowanie szalunku do wylania łuku głównego.
29 listopada 2013: sprzyjająca pogoda pozwoliła na wylanie łuku głównego - ostatniego elementu  przewidzianego na ten rok. Harmonogram zadań został zrealizowany w całości.
23 grudnia 2013: usunięcie ostatnich szalunków.
1 marca 2014: rozpoczęcie wykonywania skrzydeł i furt  bocznych.
7 marca 2014: po zimowej przerwie wznowiono prace przy odtwarzaniu ostatnich elementów bramy.
14 marca 2014: zdjęcie szalunków z gzymsów środkowych filarów. Zlecono wykonanie urn wieńczących filary.
19 marca 2014: trwają prace ślusarskie.
2 kwietnia 2014: gotowe skrzydła furt i bramy głównej pomalowane farbą podkładową.
5 kwietnia 2014: próbny montaż skrzydeł bramy.

CAM00629.jpgDSC07480.jpgDSC07489.JPGDSC07490.JPGDSC07666.jpgDSC07792.JPGDSC07793.jpgDSC07794.jpgDSC07795.jpgDSC07848.JPGDSC07849.jpgDSC07850.jpgDSC07909.JPGDSC07910.JPGDSC07918.jpgDSC07919.jpg
 
Pielgrzymki 
Schola "Kościelne Nutki" live .

Zapraszamy serdecznie do wysłuchania nagrań scholi "Kościelne Nutki".
Pozostałe filmy  dostęne na kanale      
 
nowe nagrania:

 

Liturgia Słowa na dziś

Webcam

Polecane strony