Panoramy
Kwesta
 
     Podobnie jak w latach ubiegłych, 1 listopada 2014 z inicjatywy Rady Parafialnej zostanie przeprowadzona na cmentarzu grzebalnym kwesta mająca na celu pozyskanie środków na inwestycje cmentarne. W godzinach 8.00 - 15.00 przy każdej z trzech bram spotkamy osoby z opieczętowanymi urnami. Zachęcamy naszych Parafian jak i Gości do szczodrego składania datków. Tego typu inicjatywy pozwoliły w ostatnich 2 latach znacznie przeobrazić zaniedbaną nekropolię.
     Przed nami kolejne ważne inwestycje jak np. parkan czy remont zabytkowej kaplicy.
 
Segregacja śmieci.


Prosimy o prawidłowe segregowanie śmieci na cmentarzu grzebalnym zgodnie z informacjami  na tabliczkach. Poziom segregacji jest obecnie niezadowalający. Sytuacja taka obciąża dodatkowymi kosztami naszą Parafię, a więc każdego z nas.

 
Uroczystość Wszystkich Świętych.
  
  Uroczystość Wszystkich Świętych ma charakter bardzo radosny. Wspominamy bowiem  wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania. Wstawiennictwa Wszystkich Świętych wzywa się w szczególnie ważnych wydarzeniach życia Kościoła. Śpiewa się wówczas Litanię do Wszystkich Świętych, która należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła i jako jedyna występuje w księgach liturgicznych (w liturgii Wigilii Paschalnej; ponadto także w obrzędzie poświęcenia kościoła i ołtarza oraz w obrzędzie święceń).

     W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w Kościele nie wspominano żadnych świętych. Najwcześniej zaczęto oddawać cześć Matce Bożej. Potem kultem otoczono męczenników, nawiedzając ich groby w dniu narodzin dla nieba, czyli w rocznicę śmierci. W IV wieku na Wschodzie obchodzono jednego dnia wspomnienie wszystkich męczenników. Z czasem zaczęto pamiętać o świątobliwych wyznawcach: papieżach, mnichach i dziewicach. Większego znaczenia uroczystość Wszystkich Świętych nabrała za czasów papieża Bonifacego IV (+ 615), który zamienił pogańską świątynię, Panteon, na kościół Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Męczenników. Uroczystego poświęcenia świątyni wraz ze złożeniem relikwii męczenników dokonano 13 maja 610 roku. Rocznicę poświęcenia obchodzono co roku z licznym udziałem wiernych, a sam papież brał udział we mszy św. stacyjnej. Już ok. 800 r. wspomnienie Wszystkich Świętych obchodzone było w Irlandii i Bawarii, ale 1 listopada. Za papieża Grzegorza IV (828-844) cesarz Ludwik rozciągnął święto na całe swoje państwo. W 935 r. Jan XI rozszerzył je na cały Kościół. W ten sposób lokalne święto Rzymu i niektórych Kościołów stało się świętem Kościoła powszechnego.
Od południa Dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w kościołach i kaplicach publicznych można uzyskać odpust zupełny, ale tylko jeden raz. Warunki zyskania odpustu są następujące:
1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,
2) odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga",
3) dowolna modlitwa w intencji Ojca św.,
4) Spowiedź i Komunia św.
W dniach 1-8 listopada można także pozyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza pod wyżej wymienionymi warunkami. W pozostałe dni roku za nawiedzenie cmentarza pozyskuje się odpust cząstkowy.

 
Dzień Zaduszny


Kościół katolicki 2 listopada wspomina wszystkich wiernych zmarłych. Dzień Zaduszny to czas szczególnej modlitwy do Boga, by zmarli mieli udział w Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią.

Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy po śmierci potrzebują oczyszczenia w miłości, czyli czyśćca, który jest „przedsionkiem nieba”.
Ci zmarli, którzy po śmierci doświadczają czyśćca są już bezpieczni, bo znaleźli się w Bożych rękach. Mogą być pewni zbawienia, na którego pełnię muszą się jeszcze przygotować. Czyściec jest „przedsionkiem nieba”. Jest wyrazem Bożego miłosierdzia, które oczyszcza tych, którzy za życia na ziemi nie wydoskonalili się w pełni w miłości do Boba, bliźniego i samego siebie. Stan czyśćca nie należy pojmować jedynie jako kary lecz jako przygotowanie do pełnego zjednoczenia z Bogiem w niebie. Aby zmarli mieli udział w Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią, oczyszczenie winno być całkowite.
Przez czyściec przechodzą dusze, które zeszły z tego świata w grzechach powszednich i nie odbyły jeszcze na ziemi całej doczesnej kary za grzechy. Istotą kary doświadczanej po śmierci wydaje się tymczasowa rozłąka z Bogiem i oczekiwanie na spotkanie z Nim. Dusza ludzka, poznając po śmierci Boga jako pełnię miłości, pragnie zjednoczenia z Nim a równocześnie rozpoznaje, że jeszcze nie jest tego godna i szuka możliwości oczyszczenia. Bóg w swoim miłosierdziu odpowiada na to pragnienie poprzez działanie, które nazywamy czyśćcem.

Więcej…
 
Kolejna inwestycja na cmentarzu grzebalnym.

We środę  29 października 2014 zakończono brukowanie wjazdu przy drugiej bramie na cmentarzu grzebalnym.
 
Kurów pamięta o Sybirakach.

  
   19 października 2014 roku społeczeństwo Kurowa uczciło 70 rocznicę wywózki grupy osób z Kurowa i okolic - walczących w czasie wojny w szeregach AK i BCh - do sowieckich łagrów, poprzez odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Uroczystość została zorganizowana z inicjatywy rodzin Sybiraków z Panią Teresą Rukasz na czele, przy aprobacie i pomocy ks. proboszcza Wiesława Cieszko.

    Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. koncelebrowaną przez ks. proboszcza Wiesława Cieszko oraz ks. kanonika Zbigniewa Sykuta. Ks. proboszcz powitał władze samorządowe w osobach Pana Wójta Stanisława Wójcickiego, Pana Przewodniczącego Władysława Chabrosa oraz Pani Sekretarz Barbary Nowackiej. Przed prezbiterium miejsca zajęły poczty sztandarowe Związku Sybiraków z Puław, BCh, OSP Kurów i Płonki, Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Kurowie. O oprawę muzyczną sumy zadbały Gminna Orkiestra Dęta oraz Chór Gminy Kurów. Miejsca w ławkach zajeły rodziny wspominanych Sybiraków.
    Szczególnym gościem uroczystości był jedyny żyjący uczestnik tamtych wydarzeń - Pan Jan Koziej.
    W homilii ks. proboszcz mówił o tamtych tragicznych czasach, o codziennym strachu, głodzie ale i wielkiej woli przetrwania. Obszernie nawiązał do wspominanej tego dnia postaci bł. ks. Jerzego Popiełuszki - kapelana robotników, a zamordowanego w 1984 roku przez SB - niechlubną kontynuatorkę sowieckiego reżimu. Tak więc ta sama komunistyczna ideologia pozbawiała życia zarównio ks. Jerzego jak i pochodzących z Kurowa Sybiraków.
    Po zakonczeniu Mszy św. uroczystości były kontynuowane na zewnątrz. Po odegraniu hymnu, kilka zdań na temat projektu pamiątkowej tablicy  powiedziała Pani Teresa Rukasz. Tablicę odsłonił Pan Jan Koziej. Uroczystego poświęcenia dokonał ks. proboszcz Wiesław Cieszko. Następnie ponownie zabrał głos Pan Jan Koziej, przybliżając obecnym codzienne życie więźniów w sowieckich łagrach. Pan Wójt Stanisław Wójcicki przybliżył sylwetki postaci, których nazwiska znalazły się na pamiątkowej tablicy. Dzięki uprzejmości Pana Dyrektora Włodzimierza Żurkowskiego, mogliśmy wysłuchać krótkiego programu w wykonaniu uczennic Gimnazjum w Kurowie.
Na zakończenie uroczystości Gminna Orkiestra Dęta zagrała wiązankę pieśni partyzanckich.             
Rozeszliśmy się do domów z poczuciem wielkiej satysfakcji iż ocalona została dla następnych pokoleń tragiczna prawda, przez lata ukrywana przez komunistyczny reżim.
Zdjęcia poniżej:
Więcej…
 
Wotum dziękczynne od Parafii i Gminy Kurów. Doleystown, USA.

Darem naszych serc dla Boga w Trójcy Św. Jedynego i Matki Najświętszej było złożenie 11 października 2014, w wigilię Dnia Papieskiego, wotum dziękczynnego za kanonizację Św. Jana Pawła II w Polskiej Częstochowie w Doleystown, Pensylwania ryngrafu od wspólnoty Parafii i Gminy Kurów.
 
Muzyczna pocztówka z Filadelfii, USA - "Przez mękę trzeba iść"


Pieśń "Przez mękę trzeba iść"wykonuje Pan Andrzej Michalik w swoim domu w Filadelfii.
 
Katedra pw. Św. Patryka w Nowym Jorku
 
Pielgrzymka do Wilna.


26 września 2014 podczas Mszy św. o godz. 4.30 pożegnaliśmy pielgrzymów udających się do Wilna i Kowna. Liczba osób z naszej Parafii - 16.

POŻEGNANIE

DSC08403.JPGDSC08404.JPGDSC08406.JPGDSC08407.JPG

Zdjęcia z kolejnych dni pielgrzymki poniżej.
Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2

Liturgia Słowa na dziś

Webcam

Polecane strony