Panoramy
Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii

REKOLEKCJE ADWENTOWE W PARAFII ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W KUROWIE 19-20-21 GRUDNIA 2014

Prowadzi: ks. Krzysztof Podstawka

 PIĄTEK 19.12.2014

 900 Msza św. z nauką ogólną, rozpoczęcie rekolekcji

 1030 Msza św. z nauką dla dzieci
 1500 Msza św. z nauką dla młodzieży
 1700 Msza św. z nauką ogólną

 SOBOTA 20.12.2014 -  DZIEŃ SPOWIEDZI ŚW.
 830 Spowiedź
 900 Msza św. z nauką ogólną
 1030 Spowiedź dzieci
 1100 Msza św. z nauką dla dzieci
 1430 Spowiedź młodzieży
 1500 Msza św. z nauką dla młodzieży
 1630 Spowiedź
 1700 Msza św. z nauką ogólną
 
NIEDZIELA 21.12.2014
 730 Msza św. z nauką ogólną
 900 Msza św. z nauką ogólną
 1030 Msza św. z nauką dla dzieci
 1200 Msza św. z nauką ogólną

 1700 Msza św. z nauką ogólną, zakończenie rekolekcji

 
Św. Mikołaj przybył do Kurowa.
6 grudnia 2014 od samego rana mogliśmy spotkać na ulicach Kurowa Św. Mikołaja, który przybył z kilkugodzinnym opóźnieniem z powodu braku śniegu.

 
Adwent
Adwent (z łac. adventus - przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym.
Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);
2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.
Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej obydwu części jest czytanie księgi proroka Izajasza. Czytanie to obrazuje tęsknotę za wyczekiwanym Mesjaszem.
Więcej…
 
Zapraszamy na roraty o 7.00

Roraty to Msza święta odprawiana ku czci Maryi, którą symbolizuje postawiona w pobliżu ołtarza biała świeca z niebieską wstążką. Nazwa Mszy świętej roratniej pochodzi od łacińskich słów introitu „rorate cæli desuper" („spuśćcie rosę niebiosa"). Roraty odprawiane są przez cały Adwent w dniach powszednich. Zgodnie z tradycją roraty to Msza św. odprawiana rano.

 
   Roraty na stałe wpisały się w polską tradycję. Źródła podają, że odprawiano je już w XIII w. Na nasz grunt zaszczepiła je prawdopodobnie bł. Kinga z Węgier. W roratach brali udział wszyscy, bez względu na stan, z którego się wywodzili. Uczestniczyli w nich także królowie i ich rodziny. Na poranne adwentowe Msze św. udawali się m.in. Zygmunt Stary, Zygmunt August, królowa Bona, Anna Jagiellonka i Marysieńka Sobieska. Z książki wydanej w 1739 r. dowiadujemy się, iż przed rozpoczęciem rorat zapalone świece przynosili do ołtarza przedstawiciele wszystkich siedmiu stanów, a więc król, prymas, senator, szlachcic, żołnierz, kupiec i kmieć. Wręczali je kapłanowi, mówiąc: „Jestem gotowy na sąd Boży”. Obrzęd przypominał, że Adwent jest oczekiwaniem także na ostateczne przyjście Jezusa.

 
Rozpoczynamy roznoszenie opłatków.
 

 


W niedzielę 30 listopada 2014 radni naszej Parafii pobrali poświęcone opłatki, które już od poniedziałku będą roznoszone do  domów.
 
Gościliśmy ks. Mariusza Nakoniecznego

  

W niedzielę 30 listopada gościliśmy w naszej Parafii ks. Mariusza Nakoniecznego, budowniczego świątyni w parafii pw. bł. bp Gorala w Lublinie. Nasz Gość głosił  homilie, a po każdej Mszy św. mogliśmy przed kościołem złożyć na Jego ręce ofiarę na budowę.
 
50 - lecie przeniesienia Szkoły Podstawowej do obecnego budynku.
    

     25 listopada 2014 została odprawiona uroczysta Msza św. z okazji 50 rocznicy przeniesienia Szkoły Podstawowej do obecnego budynku. W świątyni licznie zgromadzili sie uczniowie, Dyrekcje kurowskich szkół w osobach Pani Jolanty Paneckiej oraz Pana Włodzimierza Żurkowskiego, nauczyciele i rodzice. Przed prezbiterium stanęły poczty sztandarowe obydwu szkół.
     Mszę św. celebrowali ks. proboszcz Wiesław Cieszko oraz ks. kanonik Marek Jaworski (absolwent szkoły w Kurowie). Homilię wygłosił
ks. wikary Jaub Albiniak. Swoje słowa kierował przede wszystkim do zgromadzonej młodzieży. Wielokrotnie podkreślał że czas nauki jest tym okresem, który decyduje o ich przyszłości.

Zdjęcia poniżej.


Więcej…
 
"Jesteś Królem"
 
Siostry Nauczycielki od św. Doroty Córki Najświętszych Serc w Kurowie.

     
     16 listopada 2014, na zaproszenie ks. proboszcza Wiesława Cieszko naszą Parafię odwiedziły Siostry Nauczycielki od św. Doroty Córki Najświętszych Serc. Uczestniczyły we wszystkich niedzielnych Mszach św. urozmaicając ich oprawę. Już 23 listopada udadzą się do Rzymu, gdzie nastąpi kanonizacja założyciela ich Zgromadzenia bł. Jana Antoniego Farina. Relikwie tego przyszłego świętego mogliśmy po każdej Mszy św. ucałować.Zdjęcia poniżej.
Więcej…
 
Schola "Kościelne Nutki" live .

Zapraszamy serdecznie do wysłuchania nagrań scholi "Kościelne Nutki".
Pozostałe filmy  dostęne na kanale      
 
nowe nagrania:

 

Liturgia Słowa na dziś

Webcam

Polecane strony