Panoramy
30 listopada wspominamy: Św. Andrzej, Apostoł
Święty Andrzej Andrzej pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim (por. J 1, 44), ale mieszkał ze św. Piotrem, swoim starszym bratem i jego teściową w Kafarnaum (por. Mk 1, 21. 29-30). Był - jak Piotr - rybakiem. Początkowo był uczniem Jana Chrzciciela. Pod jego wpływem poszedł za Chrystusem, gdy Ten przyjmował chrzest w Jordanie. Andrzej nie tylko sam przystąpił do Chrystusa; to on przyprowadził do Niego Piotra: "Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» - to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa" (J 1, 35-41). Andrzej był pierwszym uczniem powołanym przez Jezusa na Apostoła.
Apostołowie Andrzej, Jan i Piotr nie od razu na stałe dołączyli do tłumów chodzących z Panem Jezusem. Po pierwszym spotkaniu w pobliżu Jordanu wrócili do Galilei do swoich zajęć. Byli zamożnymi rybakami, skoro mieli własne łodzie i sieci. Właśnie przy pracy Chrystus po raz drugi ich wezwał; odtąd pozostaną z nim aż do Jego śmierci i wniebowstąpienia. Spotkanie nad Jeziorem Genezaret i powtórne wezwanie przekazał nam św. Mateusz: "Gdy (Jezus) przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro: byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim" (Mt 4, 18-20). Św. Łukasz dorzuca szczegół, że powołanie to łączyło się z cudownym połowem ryb (Łk 5, 1-11). Pan Jezus chciał w ten sposób umocnić w swoich pierwszych uczniach wiarę w to, że prawdziwie jest Tym, za Kogo się podaje.
Więcej…
 
Adwent
Adwent (z łac. adventus - przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym.
Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);
2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.
Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej obydwu części jest czytanie księgi proroka Izajasza. Czytanie to obrazuje tęsknotę za wyczekiwanym Mesjaszem.
Więcej…
 
50 - lecie przeniesienia Szkoły Podstawowej do obecnego budynku.
    

     25 listopada 2014 została odprawiona uroczysta Msza św. z okazji 50 rocznicy przeniesienia Szkoły Podstawowej do obecnego budynku. W świątyni licznie zgromadzili sie uczniowie, Dyrekcje kurowskich szkół w osobach Pani Jolanty Paneckiej oraz Pana Włodzimierza Żurkowskiego, nauczyciele i rodzice. Przed prezbiterium stanęły poczty sztandarowe obydwu szkół.
     Mszę św. celebrowali ks. proboszcz Wiesław Cieszko oraz ks. kanonik Marek Jaworski (absolwent szkoły w Kurowie). Homilię wygłosił
ks. wikary Jaub Albiniak. Swoje słowa kierował przede wszystkim do zgromadzonej młodzieży. Wielokrotnie podkreślał że czas nauki jest tym okresem, który decyduje o ich przyszłości.

Zdjęcia poniżej.


Więcej…
 
"Jesteś Królem"
 
Doylestown, Pensylwania - amerykańska Częstochowa w październiku 2014
 
Siostry Nauczycielki od św. Doroty Córki Najświętszych Serc w Kurowie.

     
     16 listopada 2014, na zaproszenie ks. proboszcza Wiesława Cieszko naszą Parafię odwiedziły Siostry Nauczycielki od św. Doroty Córki Najświętszych Serc. Uczestniczyły we wszystkich niedzielnych Mszach św. urozmaicając ich oprawę. Już 23 listopada udadzą się do Rzymu, gdzie nastąpi kanonizacja założyciela ich Zgromadzenia bł. Jana Antoniego Farina. Relikwie tego przyszłego świętego mogliśmy po każdej Mszy św. ucałować.Zdjęcia poniżej.
Więcej…
 
Święto Niepodległości - 11 listopada 2014.


   11 listopada mieszkańcy Gminy Kurów uczcili 96 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.30 od złożenia kwiatów przy figurze na ul. Lubelskiej.   
    O godz. 12.00 w Kościele parafialnym  uroczystą Mszę św. w intencji Ojczyzny odprawił i homilię wygłosił ks. proboszcz Wiesław Cieszko.

Przed prezbiterium miejsca zajęły poczty sztandarowe obydwu szkół z Kurowa oraz OSP z Kurowa, Płonek i Kłody. Wszystkich obecnych, na czele z władzami samorządowymi, powitał gospodarz uroczystości - ks. proboszcz Wiesław Cieszko. O oprawę muzyczna zadbała Gminna Orkiestra Dęta.
    Po zakonczeniu Mszy św. uroczystości były kontynuowane w GOK.

DSC_0069.JPGDSC_0076.JPGDSC_0083.JPGDSC_0086.JPG

Więcej…
 
Gościliśmy ks. biskupa Ryszarda Karpińskiego.


W Dzień Zaduszny 2 listopada 2014 gościliśmy w naszej Parafii ks. biskupa Ryszarda Karpińskiego. Ks. biskup głosił homilie na przedpołudniowych Mszach św. oraz wziął udział w uroczystej procesji na cmentarz grzebalny, gdzie poświęcił bramę główną. Po każdej Mszy św. mogliśmy nabyć interesujace pozycje książkowe oraz uzyskać na nich podpis  ks. biskupa.
 


Zdjęcia poniżej:

Więcej…
 
Kurów pamięta o Sybirakach.

  
   19 października 2014 roku społeczeństwo Kurowa uczciło 70 rocznicę wywózki grupy osób z Kurowa i okolic - walczących w czasie wojny w szeregach AK i BCh - do sowieckich łagrów, poprzez odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Uroczystość została zorganizowana z inicjatywy rodzin Sybiraków z Panią Teresą Rukasz na czele, przy aprobacie i pomocy ks. proboszcza Wiesława Cieszko.

    Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. koncelebrowaną przez ks. proboszcza Wiesława Cieszko oraz ks. kanonika Zbigniewa Sykuta. Ks. proboszcz powitał władze samorządowe w osobach Pana Wójta Stanisława Wójcickiego, Pana Przewodniczącego Władysława Chabrosa oraz Pani Sekretarz Barbary Nowackiej. Przed prezbiterium miejsca zajęły poczty sztandarowe Związku Sybiraków z Puław, BCh, OSP Kurów i Płonki, Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Kurowie. O oprawę muzyczną sumy zadbały Gminna Orkiestra Dęta oraz Chór Gminy Kurów. Miejsca w ławkach zajeły rodziny wspominanych Sybiraków.
    Szczególnym gościem uroczystości był jedyny żyjący uczestnik tamtych wydarzeń - Pan Jan Koziej.
    W homilii ks. proboszcz mówił o tamtych tragicznych czasach, o codziennym strachu, głodzie ale i wielkiej woli przetrwania. Obszernie nawiązał do wspominanej tego dnia postaci bł. ks. Jerzego Popiełuszki - kapelana robotników, a zamordowanego w 1984 roku przez SB - niechlubną kontynuatorkę sowieckiego reżimu. Tak więc ta sama komunistyczna ideologia pozbawiała życia zarównio ks. Jerzego jak i pochodzących z Kurowa Sybiraków.
    Po zakonczeniu Mszy św. uroczystości były kontynuowane na zewnątrz. Po odegraniu hymnu, kilka zdań na temat projektu pamiątkowej tablicy  powiedziała Pani Teresa Rukasz. Tablicę odsłonił Pan Jan Koziej. Uroczystego poświęcenia dokonał ks. proboszcz Wiesław Cieszko. Następnie ponownie zabrał głos Pan Jan Koziej, przybliżając obecnym codzienne życie więźniów w sowieckich łagrach. Pan Wójt Stanisław Wójcicki przybliżył sylwetki postaci, których nazwiska znalazły się na pamiątkowej tablicy. Dzięki uprzejmości Pana Dyrektora Włodzimierza Żurkowskiego, mogliśmy wysłuchać krótkiego programu w wykonaniu uczennic Gimnazjum w Kurowie.
Na zakończenie uroczystości Gminna Orkiestra Dęta zagrała wiązankę pieśni partyzanckich.             
Rozeszliśmy się do domów z poczuciem wielkiej satysfakcji iż ocalona została dla następnych pokoleń tragiczna prawda, przez lata ukrywana przez komunistyczny reżim.
Zdjęcia poniżej:
Więcej…
 
Schola "Kościelne Nutki" live .

Zapraszamy serdecznie do wysłuchania nagrań scholi "Kościelne Nutki".
Pozostałe filmy  dostęne na kanale      
 
nowe nagrania:

 

Liturgia Słowa na dziś

Webcam

Polecane strony