Panoramy
Ogłoszenia audio na Siódmą Niedzielę Zwykłą

 
Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański 19 lutego 2017

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

W Ewangelii dzisiejszej niedzieli (Mt 5,38 do 48) - jednej z tych stron, które najlepiej wyrażają „rewolucję chrześcijańską” - Jezus wskazuje drogę prawdziwej sprawiedliwości poprzez prawo miłości, które przewyższa prawo odwetu, to znaczy „oko za oko i ząb za ząb”. Ta starożytna zasada zmuszała do wymierzania przestępcom kar odpowiadających spowodowanym szkodom: śmierć tym, którzy zabili, amputację, dla tych którzy kogoś zranili i tak dalej. Jezus nie każe swoim uczniom znosić zła, ale wręcz reagować, tyle, że nie innym złem, lecz dobrem. Wystarczy więc przerwać łańcuch zła i naprawdę zmienić ten stan rzeczy.

Więcej…
 
Zapraszamy na pielgrzymkę do Fatimy

Więcej…
 
Papież Franciszek na Światowy Dzień Chorego
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 25. Światowy Dzień Chorego

„Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: «wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny» (Łk 1,49)”
Drodzy Bracia i Siostry!
11 lutego będzie obchodzony w całym Kościele, a zwłaszcza w Lourdes, XXV Światowy Dzień Chorego, na temat: „Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: «wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny» (Łk 1,49)”.
Ustanowiony przez mojego poprzednika św. Jana Pawła II w 1992 roku i obchodzony po raz pierwszy właśnie w Lourdes 11 lutego 1993 roku, dzień ten jest okazją do zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację chorych, a ogólniej rzecz biorąc cierpiących. Jednocześnie zachęca tych, którzy poświęcają się na ich rzecz, począwszy od ich rodzin, pracowników służby zdrowia i wolontariuszy, do dziękowania za otrzymane od Pana powołanie towarzyszenia chorym braciom. Ponadto obchody te odnawiają w Kościele dynamikę duchową, aby coraz lepiej wypełniać tę zasadniczą część jego misji, która obejmuje posługę ostatnim, chorym, cierpiącym, wykluczonym i usuwanym na margines (por. JAN PAWEŁ II, Motu proprio, Dolentium hominum, 11 luty 1985, 1).
Z pewnością czas modlitwy, liturgii eucharystycznej i namaszczenia chorych, dzielenie się z chorymi a także pogłębienie wiedzy bioetycznej i teologiczno-pastoralnej, które będą miały miejsce w tych dniach w Lourdes wniosą nowy ważny wkład w tę posługę.
Już teraz, stając duchowo w Grocie Massabielskiej przed wizerunkiem Niepokalanej Dziewicy, w której Wszechmocny dokonał wielkich rzeczy dla odkupienia ludzkości, pragnę wyrazić moją bliskość względem was wszystkich, bracia i siostry, którzy przeżywacie doświadczenie cierpienia oraz wobec waszych rodzin.
Pragnę też wyrazić moje uznanie dla tych wszystkich, którzy w różnych funkcjach i we wszystkich placówkach służby zdrowia na całym świecie kompetentnie, odpowiedzialnie i z poświęceniem działają, by wam ulżyć, uleczyć was i zapewnić wam codzienne dobre samopoczucie. Chciałbym was wszystkich chorych, cierpiących, lekarzy, pielęgniarki, członków rodzin, wolontariuszy zachęcić do kontemplowania w Maryi, Uzdrowieniu Chorych, tej, która zapewnia czułość Boga wobec każdego człowieka i wzór powierzenia się Jego woli, a także do znajdowania zawsze w wierze karmiącej się Słowem Bożym i sakramentami mocy, by miłować Boga i braci, również w doświadczeniu choroby.
Więcej…
 
Dzień Armii Republiki Armenii

We czwartek 2 lutego 2016  odbyła się w Warszawie uroczystość  "Dzień Armii Republiki Armenii". Organizatorami była Ambasada Republiki Armenii w RP oraz Fundacja ARMENIAN.

Serdecznie dziękujemy Jego Ekscelencji Edgarowi Ghazaryan oraz Przewodniczącemu Rady Fundacji Panu Maciejowi Bohosiewiczowi za wystosowane zaproszenie.

Jesteśmy dumni iż związana z Kurowem postać ks. Grzegorza Piramowicza pozwoliła zapoczątkować w ubiegłym roku kontakty naszej Parafii ze społecznością ormiańską w Polsce. Pragniemy i głęboko wierzymy, że będą się w dalszym ciągu dynamicznie rozwijały z korzyścią dla naszych wspólnot.

.

 
Na tropach historii Ks. Grzegorza Piramowicza

Przedstawiamy  film zrealizowany przez firmę DatexNet dokumentujący największe wydarzenie 2016 roku w Kurowie.

 
154 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

DSC_0909.JPGDSC_0914.JPGDSC_0916.JPGDSC_0918.JPG
 
Jasełka 2017
Więcej…
 
Chronologia inwestycji ogrzewania kościoła.

KURÓW MIASTO PIRAMOWICZA


Wszyscy Dobrodzieje i Darczyńcy z kraju oraz z zagranicy, którzy chcieliby wspomóc naszą wspólną inwestycję, mogą wpłacać ofiary na poniższy rachunek: 
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP i Św. Michała Archanioła
ul. Lubelska 6, 24-170 KURÓW
78 8732 0000 0000 6510 2000 0001
Dla osób dokonujących przelewów z zagranicy:
Swift Code: POLUPLPR
IBAN: PL

30 stycznia 2017. Zużycie gazu w okresie 29.12 - 30.01: 782 m3
29 grudnia 2016. Zużycie gazu w okresie 29.11 - 29.12: 632 m3
Więcej…
 
Gdzie oglądać nagrania scholi "Kościelne Nutki" ?.
Z przyjemnością informujemy, iz dostępna jest już długo oczekiwana strona internetowa scholi "Kościelne Nutki": http://www.koscielne-nutki.pl.  Pod tym adresem dostępne są wszystkie informacje bieżące i nagrania video jakże lubianego dziecięcego zespołu z naszej Parafii.

 

 

Liturgia Słowa na dziś

Webcam
Polecane strony