Panoramy
31 stycznia wspominamy: Święty Jan Bosko, prezbiter
Święty Jan Bosko - zdjęcie z 16 marca 1886 r. Jan Bosko urodził się 16 sierpnia 1815 r. w Becchi (ok. 40 km od Turynu). Był synem piemonckich wieśniaków. Gdy miał 2 lata, zmarł jego ojciec. Jego matka musiała zająć się utrzymaniem trzech synów. Młode lata spędził w ubóstwie. Wcześnie musiał podjąć pracę zarobkową. Kiedy miał 9 lat, Pan Bóg w tajemniczym widzeniu sennym objawił mu jego przyszłą misję. Zaczął ją na swój sposób rozumieć i pełnić. Widząc, jak wielkim powodzeniem cieszą się przygodni kuglarze i cyrkowcy, za pozwoleniem swojej matki w wolnych godzinach szedł do miejsc, gdzie ci popisywali się swoimi sztuczkami, i zaczynał ich naśladować. W ten sposób zbierał mieszkańców swojego osiedla i zabawiał ich w niedziele i świąteczne popołudnia, przeplatając swoje popisy modlitwą, pobożnym śpiewem i "kazaniem", które wygłaszał. Było to zwykle kazanie, które tego dnia na porannej Mszy świętej zasłyszał w kościele parafialnym.
Pierwszą Komunię świętą przyjął w wieku 11 lat (1826). Gdy miał lat 14, rozpoczął naukę u pewnego kapłana-emeryta. Musiał ją jednak po roku przerwać po jego nagłej śmierci. W latach 1831-1835 ukończył szkołę podstawową i średnią. Nie mając funduszów na naukę, Jan musiał pracować dodatkowo w różnych zawodach, by zdobyć konieczne podręczniki i opłacić nauczycieli. Musiał także pomyśleć o własnym utrzymaniu, mieszkając na stancji. Dorabiał nadto dawaniem korepetycji.
    Po ukończeniu szkół średnich Jan został przyjęty do wyższego seminarium duchownego w Turynie. Tutaj pod kierunkiem św. Józefa Cafasso, wykładowcy i spowiednika, czynił znaczne postępy w doskonałości chrześcijańskiej (1835-1841). 5 czerwca 1841 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Za poradą św. Józefa Jan wstąpił do Konwiktu Kościelnego dla pogłębienia swojej wiedzy religijnej i życia wewnętrznego.
Więcej…
 
152 rocznica Powstania Styczniowego

25 stycznia odbyły sie w Kurowie uroczystości upamiętniające 152. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.

   Powstanie było największym polskim powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy zostało zabitych w walkach, blisko 1 tys. straconych, ok. 38 tys. skazanych na katorgę lub zesłanych na Syberię, a ok. 10 tys. wyemigrowało.W latach 1869–1870 setkom miast i miasteczek wspierających powstanie odebrano prawa miejskie doprowadzając je tym samym do upadku, taki los spotkał też Kurów.

   O godz. 11.30 przedstawiciele władz gminy złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową przy kapliczce z figurą na Nowym Rynku, nawiązującej do powstania poprzez to,że została zbudowana z cegieł pochodzących z rozbiórki carskich koszar w Puławach.
O godz. 12.00 Mszę św. za Ojczyznę i Powstańców Styczniowych odprawił ks. proboszcz Wiesław Cieszko. Homilię wygłosił ks. Jakub Albiniak.
Podczas Mszy św. były obecne poczty sztandarowe ze sztandarami Szkoły Podstawowej, Publicznego Gimnazjum, jednostek OSP z Kurowa i Płonek. Liturgię uświetniła Gminna Orkiestra Dęta.

     Uroczystości były kontynuowane w Gminnym Ośrodka Kultury, gdzie wójt Gminy Kurów - Stanisław Wójcicki  mówił o sytuacji   politycznej poprzedzającej  wybuch powstania, przyczynach  i  przebiegu  zrywu powstańczego, wspomniał  poległych i zesłanych  na Syberię uczestników powstania związanych z Gminą Kurów. Uroczystość uświetnił Chór Gminy Kurów.

Więcej…
 
Chór dominikański
 

Więcej…
 
Pielgrzymka do Pragi
 
Pielgrzymka do Gruzji i Armenii


Więcej…
 
Msza św. na zakończenie roku 2014
 
Błogosławieństwo dzieci 28 grudnia 2014
SDC10003.JPGSDC10004.JPGSDC10005.JPGSDC10006.JPGSDC10007.JPGSDC10008.JPGSDC10009.JPGSDC10010.JPGSDC10012.JPGSDC10013.JPGSDC10014.JPGSDC10015.JPG

 
Poświęcenie wina
     Tradycja mówi, że nieżyczliwi ludzie przygotowali św. Janowi kubek zatrutego wina. Apostoł pobłogosławił wino i w ten sposób uwolnił je od trucizny. Na tę pamiątkę błogosławimy dzisiaj wino i prosimy Boga, aby nas uwolnił od wszelkiej trucizny nienawiści i podtrzymywał wśród nas wzajemną miłość, do której św. Jan Apostoł na wzór samego Jezusa tak gorąco zachęcał swoich uczniów.
   Po chwili modlitwy w milczeniu celebrans rozkłada ręce i wypowiada modlitwę błogosławieństwa: Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Twój Syn Jednorodzony, nasz Pan, Jezus Chrystus, ustanawiając Eucharystię, obrał wino jako znak Nowego Przymierza we Krwi swojej. Pobłogosław † to wino i zachowaj od niebezpieczeństwa choroby tych, którzy będą je kosztować. Za wstawiennictwem świętego Jana, ucznia, którego Jezus miłował, umacniaj wśród nas wzajemną zgodę i bratnią miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego.

SDC19639.JPGSDC19641.JPGSDC19642.JPGSDC19643.JPGSDC19644.JPGSDC19645.JPGSDC19646.JPGSDC19647.JPGSDC19648.JPGSDC19649.JPG

 
Schola "Kościelne Nutki" live .

Zapraszamy serdecznie do wysłuchania nagrań scholi "Kościelne Nutki".
Pozostałe filmy  dostęne na kanale      
 
nowe nagrania:

 

Liturgia Słowa na dziś

Webcam

Polecane strony