Panoramy
29 maja wspominamy: Święta Urszula Ledóchowska, zakonnica

Święta Urszula Ledóchowska Julia Maria urodziła się w wielodzietnej rodzinie 17 kwietnia 1865 r. w Loosdorf koło Wiednia. Była rodzoną siostrą Marii Teresy Ledóchowskiej, powszechnie nazywanej matką czarnej Afryki, założycielki sióstr klawerianek, beatyfikowanej przez Pawła VI w 1975 roku. W latach 1874-1883 Julia Maria kształciła się w Instytucie Najświętszej Maryi Panny prowadzonym przez Panie Angielskie w Sankt Polten. W roku ukończenia nauki przybyła wraz z rodziną do nabytego przez ojca majątku w Lipnicy Murowanej koło Bochni.
Jako 21-letnia dziewczyna wstąpiła do klasztoru urszulanek w Krakowie i w dniu obłóczyn, 17 kwietnia 1887 r., przyjęła zakonne imię Maria Urszula. Wyróżniała się gorliwością w modlitwie i umartwieniach. Pierwszą profesję zakonną złożyła 28 kwietnia 1889 roku. Następnie pracowała w krakowskim internacie sióstr. W 1904 roku jako przełożona domu kierowała internatem. Dwa lata później założyła pierwszy na ziemiach polskich internat dla studentek szkół wyższych. Swoje powołanie do wychowania młodzieży i opieki nad nią odkryła jeszcze w nowicjacie.
W 1907 r. w świeckim stroju wyjechała do pracy dydaktycznej w Petersburgu. Objęła tam kierownictwo zaniedbanego internatu i liceum św. Katarzyny. Już w rok później została erygowana w Petersburgu autonomiczna placówka urszulańska. Następnie przeniosła się do Finlandii, gdzie otworzyła gimnazjum dla dziewcząt. Podczas I wojny światowej apostołowała w krajach skandynawskich, wygłaszając odczyty o Polsce, organizowała pomoc dla osieroconych polskich dzieci. Jednocześnie nie zaniedbywała swego zgromadzenia, rozrastał się nowicjat i dom zakonny w Szwecji. Pod koniec wojny Urszula Ledóchowska przeniosła go do Danii, gdzie założyła również szkołę i dom opieki dla dzieci polskich.
Więcej…
 
Święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana ustanowili biskupi na 360. zebraniu plenarnym Episkopatu Polski w ubiegłym roku. Obchodzone jest w czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego. 

Papież Benedykt XVI zaproponował, żeby do kalendarza liturgicznego wprowadzić nowe święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Jest to odpowiedź Ojca Świętego na postulaty zgłaszane przez różne episkopaty, ale przede wszystkim środowiska zakonne dla upamiętnienia Roku Kapłańskiego, który był obchodzony od 19 czerwca 2009 do 11 czerwca 2010 r. Jest to odpowiedź papieża na potrzebę obchodzenia takiego święta. (Do tej pory w Mszale Rzymskim jest tylko Msza wotywna, którą często kapłani sprawują z okazji pierwszego czwartku miesiąca, gdy w sposób szczególny modlimy się o powołania kapłańskie i dziękujemy Chrystusowi za ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa).

     Benedykt XVI wyznaczył dzień na takie święto - czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego, czyli tydzień przed uroczystością najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną Bożym Ciałem. Nowością jest propozycja Ojca Świętego, żeby święto to było fakultatywne, dowolne, i by episkopaty same decydowały, czy takie święto jest w danym kraju potrzebne, czy też nie widzą potrzeby wprowadzenia go do kalendarza i chcą pozostać przy dotychczasowej ilości dni chrystologicznych. Warto przypomnieć, że określenia "święto", świadczy o randze dnia liturgicznego. W kalendarzu liturgicznym najwyższe rangą są uroczystości, zaś dzień, określony jako święto jest niższy rangą i wierni nie są zobowiązani do udziału we Mszy św.

Więcej…
 
28 maja - 34 rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego
 
Pozdrowienia Very Reverend Gregory Spencer
W ostatnich dniach przekazaliśmy otrzymane od Pani dyr. Ewy Byzdry prace graficzne naszych przedszkolaków dla przedszkola przy Parafii Zwiastowania NMP w Havelock, NC USA. Ksiądz proboszcz Very Reverend Gregory Spencer wyraził zainteresowanie współpracą oraz skierował do nas poniższe pozdrowienia:

 
Nabożeństwa majowe - "...i co czuje i co żyje razem chwali Maryję..."
Rozpoczynające się wkrótce nabożeństwa majowe, odprawiane w kościołach, przy krzyżach i kapliczkach przydrożnych,  są przepiękną formą sławienia Królowej Polski.
Na całość nabożeństwa składa się śpiewanie Litanii loretańskiej do Matki Bożej, nauka kapłana, którą można zastąpić odpowiednim czytaniem oraz zakończenie - błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i pieśni maryjne.
Warto wiedzieć, że król Jan II Kazimierz po złożeniu ślubów (1656 r.) w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej, z całą asystą udał się do kościoła jezuitów i tam w czasie nabożeństwa, które odprawił nuncjusz papieski - Vidoni, proklamował Maryję Królową Korony Polskiej. Tenże nuncjusz dodał do Litanii loretańskiej po raz pierwszy wezwanie: "Królowo Korony Polskiej módl się za nami", które biskup i senatorowie powtórzyli z entuzjazmem trzykrotnie.
Niechaj najpiękniejszy miesiąc w roku, poświęcony Matce Bożej, będzie dla nas zachętą nie tylko do ukwiecania kapliczek i Jej wizerunków, ale przede wszystkim do śpiewania tej wyjątkowej modlitwy, jaką rozbrzmiewają kościoły podczas nabożeństw majowych.
Podobnie jak w roku ubiegłym, w miesiącu maju odbędą się 4 nabożeństwa z  udziałem duszpasterzy przy figurach i krzyżach na terenie naszej Parafii.

Harmonogram:


 2 maja   godz.19  Płonki (Górna Droga)

 

 9 maja  godz. 19  ul. 35 lecia PRL


16 maja  godz.19   ul. Blich (od ul. Puławskiej)23 maja  godz.19  Wólka Nowodworska


Serdecznie zapraszamy osoby mieszkające w okolicach wskazanych miejsc do wzięcia udziału we wspólnej modlitwie. Prosimy równocześnie o wcześniejsze uporządkowanie otoczenia figur, aby nabożeństwa przebiegały w godnej oprawie.
Więcej…
 
Dar rodziców
Tradycją w naszej Parafii jest, iż rodzice dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Św. wykonują prace porządkowe w wymagających tego miejscach. Podobnie było w piątek 22 maja 2015. Grupa rodziców sprzątał otoczenie naszej świątyni.

2015-05-22 17.25.48.jpg2015-05-22 17.26.03.jpg2015-05-22 17.26.26.jpg2015-05-22 17.26.34.jpg2015-05-22 17.26.53.jpg2015-05-22 17.27.38.jpg
 
Rekonstrukcja bocznej furty
Trwa rekonstrukcja bocznej furty wraz z fragmentem parkanu od strony plebanii. Aktualnie trwają prace przy przekładaniu zadaniętej kostki brukowej.

 
50 lecie przyjęcia sakramentu małżeństwa 2015
W ostatnim czasie obchodziliśmy 50 rocznicę przyjęcia sakramentu małżeństwa przez kolejne pary z naszej Parafii. Na poniższym zdjęciu tegoroczni jubilaci.


 
4 maja wspominamy: Św. Florian - parton strażaków
Święty Florian Według żywotu z VIII w., Florian był dowódcą wojsk rzymskich, stacjonujących w Mantem, w pobliżu Krems. Podczas prześladowania chrześcijan przez Dioklecjana został aresztowany wraz z 40 żołnierzami i przymuszony do złożenia ofiary bogom. Wobec stanowczej odmowy wychłostano go i poddano torturom. Przywiedziono go do obozu rzymskiego w Lorch koło Wiednia. Namiestnik prowincji, Akwilin, starał się oficera rzymskiego wszelkimi środkami zmusić do odstępstwa od wiary: groźbami i obietnicami. Kiedy jednak te zawiodły, kazał go biczować, potem szarpać jego ciało żelaznymi hakami, wreszcie uwiązano kamień u jego szyi i zatopiono go w rzece Enns. Miało się to stać 4 maja 304 roku. Ciało żołnierza odnalazła Waleria i ze czcią je pochowała. Nad jego grobem wystawiono z czasem klasztor i kościół benedyktynów, a potem kanoników laterańskich. Do dnia dzisiejszego St. Florian jest ośrodkiem życia religijnego w Górnej Austrii. Św. Florian jest patronem archidiecezji wiedeńskiej.
W roku 1184 na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, syna Bolesława Krzywoustego, Kraków otrzymał znaczną część relikwii św. Floriana. Ku ich czci wystawiono w dzielnicy miasta, zwanej Kleparz, okazałą świątynię. Kiedy w 1528 r. pożar strawił tę część Krakowa, ocalała jedynie ta świątynia. Odtąd zaczęto św. Floriana czcić w całej Polsce jako patrona podczas klęsk pożaru, powodzi i sztormów. W delegacji odbierającej relikwie miał się znajdować także bł. Wincenty Kadłubek, późniejszy biskup krakowski. Dlatego Kraków dzisiaj jeszcze obchodzi pamiątkę św. Floriana jako święto. Florian jest patronem Austrii i Bolonii; ponadto hutników, strażaków i kominiarzy.
Więcej…
 
Pogrzeb księdza kanonika Stanisława Zawadzkiego


Dzieki uprzejmości Pani dr Barbary Woźniak ( z d. Jasiocha) mamy możliwość przypomnienia kilkunastu zdjęć z pogrzebu ks. kan. Stanisława Zawadzkiego (1907-1969) z marca 1969 roku. Zdjęcia wykonał ówczesny ministrant Pan Krzysztof Jasiocha. Ks. Zawadzki był proboszczem w naszej Parafii od 1948 roku. Jego grób znajduje sie tuż obok cmentarnej kaplicy. 
Dziękujemy firmie Kodak Express VMD-System z Puław za rekonstrukcję archiwalnych materiałów.
Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2

Liturgia Słowa na dziś

Webcam

Polecane strony