Panoramy
"Jesteś Królem"
 
Ostatnia niedziela roku liturgicznego: Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Uroczystość tę wprowadził do liturgii papież Pius XI encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Nakazał wtedy, aby we wszystkich kościołach tego dnia po głównym nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu.
Początkowo uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę października; reforma soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Pius XI, uzasadniając swą decyzję, pisał m.in.:
Od dawna już powszechnie nazywano Chrystusa Królem w przenośnym tego słowa znaczeniu, a to z powodu najwyższego stopnia dostojeństwa, przez które wyprzedza wszystkie stworzenia i przewyższa je. Mówimy więc, iż Chrystus króluje w umysłach ludzkich, nie tyle dla głębi umysłu i rozległości Swej wiedzy, ile że on sam jest prawdą, a ludzie od Niego powinni prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować; mówimy też, iż Chrystus króluje w woli ludzkiej, ponieważ w Nim nie tylko nieskazitelna wola ludzka stosuje się zupełnie i z całym posłuszeństwem do najświętszej woli boskiej, lecz także dlatego, że Chrystus tak wpływa natchnieniami swymi na naszą wolną wolę, iż zapalamy się do najszlachetniejszych rzeczy. Wreszcie uznajemy Chrystusa jako Króla serc dla Jego "przewyższającej naukę miłości" i dla łagodności i łaskawości, którą przyciąga dusze. Żaden bowiem człowiek nigdy nie był i nie będzie do tego stopnia ukochanym przez wszystkie narody, jak Jezus Chrystus.
Lecz jeżeli głębiej wnikniemy w rzecz, widzimy, iż we właściwym tego słowa znaczeniu imię i władzę króla należy przyznać Chrystusowi jako Człowiekowi, albowiem tylko o Chrystusie jako Człowieku można powiedzieć, iż otrzymał od Ojca "władzę i cześć, i królestwo"; Chrystus bowiem, jako Słowo Boga, będąc współistotnym Ojcu, wszystko ma wspólne z Ojcem, a więc także najwyższe i nieograniczone władztwo nad wszystkim stworzeniem.
Więcej…
 
Doylestown, Pensylwania - amerykańska Częstochowa w październiku 2014
 
Siostry Nauczycielki od św. Doroty Córki Najświętszych Serc w Kurowie.

     
     16 listopada 2014, na zaproszenie ks. proboszcza Wiesława Cieszko naszą Parafię odwiedziły Siostry Nauczycielki od św. Doroty Córki Najświętszych Serc. Uczestniczyły we wszystkich niedzielnych Mszach św. urozmaicając ich oprawę. Już 23 listopada udadzą się do Rzymu, gdzie nastąpi kanonizacja założyciela ich Zgromadzenia bł. Jana Antoniego Farina. Relikwie tego przyszłego świętego mogliśmy po każdej Mszy św. ucałować.Zdjęcia poniżej.
Więcej…
 
Święto Niepodległości - 11 listopada 2014.


   11 listopada mieszkańcy Gminy Kurów uczcili 96 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.30 od złożenia kwiatów przy figurze na ul. Lubelskiej.   
    O godz. 12.00 w Kościele parafialnym  uroczystą Mszę św. w intencji Ojczyzny odprawił i homilię wygłosił ks. proboszcz Wiesław Cieszko.

Przed prezbiterium miejsca zajęły poczty sztandarowe obydwu szkół z Kurowa oraz OSP z Kurowa, Płonek i Kłody. Wszystkich obecnych, na czele z władzami samorządowymi, powitał gospodarz uroczystości - ks. proboszcz Wiesław Cieszko. O oprawę muzyczna zadbała Gminna Orkiestra Dęta.
    Po zakonczeniu Mszy św. uroczystości były kontynuowane w GOK.

DSC_0069.JPGDSC_0076.JPGDSC_0083.JPGDSC_0086.JPG

Więcej…
 
Gościliśmy ks. biskupa Ryszarda Karpińskiego.


W Dzień Zaduszny 2 listopada 2014 gościliśmy w naszej Parafii ks. biskupa Ryszarda Karpińskiego. Ks. biskup głosił homilie na przedpołudniowych Mszach św. oraz wziął udział w uroczystej procesji na cmentarz grzebalny, gdzie poświęcił bramę główną. Po każdej Mszy św. mogliśmy nabyć interesujace pozycje książkowe oraz uzyskać na nich podpis  ks. biskupa.
 


Zdjęcia poniżej:

Więcej…
 
Kwesta 2014.
 
   1 listopada 2014 na cmentarzu grzebalnym trwała kwesta zorganizowana przez Radę Parafialną, mająca na celu pozyskanie środków na inwestycje cmentarne.  Tego typu inicjatywy pozwoliły w ostatnich 2 latach znacznie przeobrazić zaniedbaną nekropolię.
    Podczas tegorocznej kwesty zebraliśmy kwotę 7840 zł. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły sie do realizacji tego projektu.

Zdjęcia poniżej:

Więcej…
 
Uroczystość Wszystkich Świętych.
  
  Uroczystość Wszystkich Świętych ma charakter bardzo radosny. Wspominamy bowiem  wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania. Wstawiennictwa Wszystkich Świętych wzywa się w szczególnie ważnych wydarzeniach życia Kościoła. Śpiewa się wówczas Litanię do Wszystkich Świętych, która należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła i jako jedyna występuje w księgach liturgicznych (w liturgii Wigilii Paschalnej; ponadto także w obrzędzie poświęcenia kościoła i ołtarza oraz w obrzędzie święceń).

     W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w Kościele nie wspominano żadnych świętych. Najwcześniej zaczęto oddawać cześć Matce Bożej. Potem kultem otoczono męczenników, nawiedzając ich groby w dniu narodzin dla nieba, czyli w rocznicę śmierci. W IV wieku na Wschodzie obchodzono jednego dnia wspomnienie wszystkich męczenników. Z czasem zaczęto pamiętać o świątobliwych wyznawcach: papieżach, mnichach i dziewicach. Większego znaczenia uroczystość Wszystkich Świętych nabrała za czasów papieża Bonifacego IV (+ 615), który zamienił pogańską świątynię, Panteon, na kościół Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Męczenników. Uroczystego poświęcenia świątyni wraz ze złożeniem relikwii męczenników dokonano 13 maja 610 roku. Rocznicę poświęcenia obchodzono co roku z licznym udziałem wiernych, a sam papież brał udział we mszy św. stacyjnej. Już ok. 800 r. wspomnienie Wszystkich Świętych obchodzone było w Irlandii i Bawarii, ale 1 listopada. Za papieża Grzegorza IV (828-844) cesarz Ludwik rozciągnął święto na całe swoje państwo. W 935 r. Jan XI rozszerzył je na cały Kościół. W ten sposób lokalne święto Rzymu i niektórych Kościołów stało się świętem Kościoła powszechnego.
Od południa Dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w kościołach i kaplicach publicznych można uzyskać odpust zupełny, ale tylko jeden raz. Warunki zyskania odpustu są następujące:
1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,
2) odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga",
3) dowolna modlitwa w intencji Ojca św.,
4) Spowiedź i Komunia św.
W dniach 1-8 listopada można także pozyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza pod wyżej wymienionymi warunkami. W pozostałe dni roku za nawiedzenie cmentarza pozyskuje się odpust cząstkowy.

Zdjęcia poniżej:

Więcej…
 
Kurów pamięta o Sybirakach.

  
   19 października 2014 roku społeczeństwo Kurowa uczciło 70 rocznicę wywózki grupy osób z Kurowa i okolic - walczących w czasie wojny w szeregach AK i BCh - do sowieckich łagrów, poprzez odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Uroczystość została zorganizowana z inicjatywy rodzin Sybiraków z Panią Teresą Rukasz na czele, przy aprobacie i pomocy ks. proboszcza Wiesława Cieszko.

    Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. koncelebrowaną przez ks. proboszcza Wiesława Cieszko oraz ks. kanonika Zbigniewa Sykuta. Ks. proboszcz powitał władze samorządowe w osobach Pana Wójta Stanisława Wójcickiego, Pana Przewodniczącego Władysława Chabrosa oraz Pani Sekretarz Barbary Nowackiej. Przed prezbiterium miejsca zajęły poczty sztandarowe Związku Sybiraków z Puław, BCh, OSP Kurów i Płonki, Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Kurowie. O oprawę muzyczną sumy zadbały Gminna Orkiestra Dęta oraz Chór Gminy Kurów. Miejsca w ławkach zajeły rodziny wspominanych Sybiraków.
    Szczególnym gościem uroczystości był jedyny żyjący uczestnik tamtych wydarzeń - Pan Jan Koziej.
    W homilii ks. proboszcz mówił o tamtych tragicznych czasach, o codziennym strachu, głodzie ale i wielkiej woli przetrwania. Obszernie nawiązał do wspominanej tego dnia postaci bł. ks. Jerzego Popiełuszki - kapelana robotników, a zamordowanego w 1984 roku przez SB - niechlubną kontynuatorkę sowieckiego reżimu. Tak więc ta sama komunistyczna ideologia pozbawiała życia zarównio ks. Jerzego jak i pochodzących z Kurowa Sybiraków.
    Po zakonczeniu Mszy św. uroczystości były kontynuowane na zewnątrz. Po odegraniu hymnu, kilka zdań na temat projektu pamiątkowej tablicy  powiedziała Pani Teresa Rukasz. Tablicę odsłonił Pan Jan Koziej. Uroczystego poświęcenia dokonał ks. proboszcz Wiesław Cieszko. Następnie ponownie zabrał głos Pan Jan Koziej, przybliżając obecnym codzienne życie więźniów w sowieckich łagrach. Pan Wójt Stanisław Wójcicki przybliżył sylwetki postaci, których nazwiska znalazły się na pamiątkowej tablicy. Dzięki uprzejmości Pana Dyrektora Włodzimierza Żurkowskiego, mogliśmy wysłuchać krótkiego programu w wykonaniu uczennic Gimnazjum w Kurowie.
Na zakończenie uroczystości Gminna Orkiestra Dęta zagrała wiązankę pieśni partyzanckich.             
Rozeszliśmy się do domów z poczuciem wielkiej satysfakcji iż ocalona została dla następnych pokoleń tragiczna prawda, przez lata ukrywana przez komunistyczny reżim.
Zdjęcia poniżej:
Więcej…
 
Schola "Kościelne Nutki" live .

Zapraszamy serdecznie do wysłuchania nagrań scholi "Kościelne Nutki".
Pozostałe filmy  dostęne na kanale      
 
nowe nagrania:

 

Liturgia Słowa na dziś

Webcam

Polecane strony