Panoramy
22 sierpnia wspominamy: Najświętsza Maryja Panna Królowa

Guido Reni: Dziewica na tronie z Dzieciątkiem Wspomnienie Maryi Królowej zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego przez papieża Piusa XII encykliką Ad caeli Reginam (Do Królowej niebios), wydaną 11 października 1954 r., w setną rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Początkowo wspomnienie Maryi Królowej obchodzone było w dniu 31 maja, ale w wyniku posoborowej reformy kalendarza liturgicznego przesunięto je na oktawę uroczystości Wniebowzięcia Maryi - 22 sierpnia. To właśnie wydarzenie ukoronowania Maryi wspominamy w piątej tajemnicy chwalebnej różańca.
W Piśmie świętym nie mamy tekstu, który by wprost mówił o królewskim tytule Najświętszej Maryi Panny. Są jednak teksty pośrednie, które tę prawdę zawierają. W raju pojawia się zapowiedź Niewiasty, która skruszy głowę węża (Rdz 3, 15). Archanioł Gabriel i Elżbieta wołają do Maryi: "Błogosławiona jesteś między niewiastami" (Łk 1, 28. 43) - a więc spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi Ty jesteś pierwsza. Sama też Maryja w proroczym natchnieniu wypowiada o sobie słowa: "Oto błogosławić Mnie będą odtąd wszystkie pokolenia" (Łk 1, 48). Maryja pochodziła z królewskiego rodu Dawida. Ewangelie bardzo często podkreślają to królewskie pochodzenie Pana Jezusa (Mt 22, 41-46; Mk 12, 35-37; Łk 20, 41-44; Rz 1, 3; 15, 12; 2 Tm 2, 8; Ap 22, 16 i inne). Apokalipsa zawiera taką relację: "Potem ukazał się znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu" (Ap 12, 1) - tą Niewiastą, według Tradycji Kościoła, jest właśnie Maryja.
Drugim źródłem naszej wiary w królowanie Maryi jest podanie ustne, które objawia się w zwyczajnym nauczaniu Kościoła i w pismach jego Ojców. Tu mamy już świadectwa wprost, a jest ich bardzo wiele. Św. Efrem (+ 373) już 1600 lat temu tak pisze o Maryi: "Dziewico czcigodna, Królowo i Pani", "po Trójcy jest Panią wszystkich", "jest Panią wszystkich śmiertelnych". Samego siebie nazywa "sługą Maryi". Św. Piotr Chryzolog (+ 451), również doktor Kościoła, nazywa Matkę Bożą "Panią" (Domina). W dawnej terminologii oznaczało to słowo godność władcy i króla. Św. Ildefons, biskup Toledo (+ 669), nazywa Maryję nie tylko Panią, ale "panującą nad wszystkimi ludźmi". Przy tej okazji wypowiada przepiękne słowa: "Stałem się sługą Twoim, boś Ty się stała Matką mojego Stworzyciela". Św. German, patriarcha Konstantynopola (+ 732), nazywa Maryję "Królową wszystkich mieszkańców ziemi", a św. Jan Damasceński (+ 749) "Królową rodzaju ludzkiego" i "Królową wszystkich ludzi", "Panią wszechstworzenia".
Więcej…
 
94.rocznica Bitwy Warszawskiej

Obchody 94. rocznicy „Cudu nad Wisłą”, przypadające w dniu święta maryjnego, rozpoczęły się uroczystą liturgią sprawowaną o godz. 12.00 przez księdza proboszcza Wiesława Cieszko w intencji poległych w wojnie polsko-bolszewickiej.

Homilię wygłosił ks. kanonik Zbigniew Sykut, w której nawiązał do aktualnej sytuacji w naszej Ojczyźnie.

We Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, strażacy OSP, parafianie i przybyli goście. Wspaniałą oprawę muzyczną wykonała Gminna Orkiestra Dęta.

Po Mszy św. obchody były kontynuowane przed budynkiem kościoła parafialnego.

Gminna Orkiestra Dęta odegrała hymn państwowy. Pan Wójt St. Wójcicki wraz z Przewodniczącym Rady Gminy  złożyli wieniec pod ścianą kościoła, na której widnieje pamiątkowa tablica.

Po okolicznościowym wystąpieniu Wójta, zebrani parafianie wysłuchali programu słownego przygotowanego przez GOK.

Uroczystości zakończył występ orkiestry prezentującej wiązankę utworów niepodległościowych.

 
"W BLASKU ŚWIĘTOŚCI" - relacja z XXXVI Lubelskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę


Na Jasnej Górze 14 sierpnia 2014


Dziękujemy O. Mieczysławowi Polakowi za wyróżnienie Parafii Kurów podczas powitania pielgrzymów przed uroczystą Mszą św. 14 sierpnia.

 

Więcej…
 
Wizyta pastora Edwarda "Ned" Cieszko
alt
Witamy serdecznie w Parafii Kurów kuzyna ks. proboszcza - pastora Edwarda "Ned" Cieszko z Havelock, Płn. Karolina USA wraz z małżonką Vickie.
Pastor Cieszko jest inicjatorem współpracy pomiędzy OSP Kurów i Fire Department w Havelock. Był jednym ze sponsorów akcji, w wyniku której powstał, kręcony na Starym Rynku w Kurowie, klip video propagujący ideę wczesnego wykrywania raka piersi.

Podczas pierwszego dnia wizyty, pastor Cieszko odwiedeził naszą świątynię, cmentarz grzebalny oraz spotkał się z władzami gminy.


Dzień drugi to zwiedzanie pałacu w Kozłówce, spotkania z odnalezionymi krewnymi w Kamionce i Samoklęskach.Dzień trzeci to wizyta u burmistrza Niska, odkrywanie koligacji z hrabiną Marią Resseguier i jej mężem Olivierem - filantropami i właścicielami tej miejscowości na przełomie XIX i XX w.Dzień czwarty - spotkania z rodziną Cieszko, oraz strażakami z OSP Kurów (w tym przejażdżka po Kurowie wozem bojowym).

DSC08215.JPGstraz01.jpgstraz02.jpgstraz03.jpg

W niedzielę rano pastor odleciał z Warszawy do Havelock via Amsterdam i Atlanta.

 
Rajd dla Życia w Kurowie.
W niedzielę 20 lipca gościliśmy w Kurowie uczestników piatego Rajdu dla Życia. Trasa rajdu ma kształt trójkąta równobocznego. Miejscowościami startowymi są: Zgorzelec, Włodawa i Hel. Trzy grupy Rajdowe  jadą trasą od granicy do granicy o długości 1980 km.
  Składamy serdeczne podziękowania Panu Wójtowi St. Wójcickiemu i OSP Płonki za pomoc w zakwaterowaniu uczestników Rajdu dla Życia.


DSC08222.JPGDSC08223.JPGDSC08224.JPGZdjęcie0474.jpg

 
Wizyta dr Piotra Gontarczyka.


     11 lipca 2014 gościł w naszej Parafii dr Piotr Gontarczyk z Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN. Jest znanym historykiem odznaczonym m. in. przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wizyta Pana Piotra Gontarczyka była związana z poszukiwaniem w księgach parafialnych materiałów do kolejnej publikacji. Z zainteresowaniem obejrzał też Olesin, a nastepnie spotkał się  z władzami Gminy.
 
Dobiega końca remont bramy.
Dobiega końca remont bramy cmentarnej.  Realizacja tej inwestycji  była możliwa  dzięki ofiarności Parafian, gości i bezimiennych ofiarodawców. Wszystkim tym osobom serdeczne podziękowania składa ks. proboszcz Wiesław Cieszko oraz  Rada Duszpasterska. Jesteśmy przekonani, iż w niedługim czasie spłacimy obecne zobowiązania i przystąpimy do następnej inwestycji.

Na poniższych zdjęciach brama przed ...
 

 
... i po remoncie.
 
 
Zakończenie roku szkolnego 2013/14

27 czerwca o godz. 8.00, na uroczystej Mszy św. kończącej rok szkolny, w naszym kościele zgromadzili się uczniowie,  rodzice, Dyrekcje Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Kurowie oraz nauczyciele i katecheci.

Mszę koncelebrowali ks. proboszcz Wiesław Cieszko, ks. Jakub Albiniak oraz ks. Roman Bednarczyk.

Obecne były poczty sztandarowe z obydwu  szkół.

Oprawę liturgiczną przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kurowie.

Homilię wygłosił ks. Jakub Albiniak. Zaznaczył w niej, że podczas wakacji nie może zabraknąć Boga i modlitwy. Podziękował również za kolejny rok swojej posługi kapłańskiej w naszej Parafii.Dzień wcześniej, 26 czerwca odprawione zostały Msze św. w intencji absolwentów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

DSC_0051.JPGDSC_0053.JPGDSC_0057.JPGDSC_0058.JPG

Więcej…
 
Schola "Kościelne Nutki" live .

Zapraszamy serdecznie do wysłuchania nagrań scholi "Kościelne Nutki".
Pozostałe filmy  dostęne na kanale      
 
nowe nagrania:

 

Liturgia Słowa na dziś

Webcam

Polecane strony